Finalizare proiect T.I.M.E. Centru – Tineri Integrati prin Masuri Europene in Regiunea Centru

Proiectul „T.I.M.E. CENTRU – Tineri Integraţi prin Măsuri Europene în Reg. Centru” a ajuns la final

    Beneficiarul Asociaţia Filantropică „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, alături de partenerii Asociaţia Centrul de Inovare şi Dezvoltare Durabilă Nord-Vest şi Asociaţia Getica, anunţă finalizarea proiectului „T.I.M.E. Centru – Tineri Integraţi prin Măsuri Europene în Reg. Centru”, ID POCU/738/4/20/135850, ce a prioritizat incluziunea socială şi combaterea sărăciei şi a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totală a proiectului a fost de 4.746.433,58 lei, din care valoarea confinanţării UE reprezintă 4.034.468,56 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea, pe o perioadă de 36 de luni, a 126 de copii şi tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi/ sau care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, din Regiunea Centru, prin furnizarea măsurilor integrate de: servicii sociale, socio-medicale şi de consilere psihologică; servicii de formare profesională; servicii de consiliere şi orientare pe piaţa muncii; servicii de locuire tip „Prima cameră” şi organizarea unor Ateliere Inovative pentru o viaţă activă.

Proiectul a răspuns nevoilor identificate la nivelul grupului ţintă:  nevoia de a fi informaţi despre cum să îşi îmbunătăţească viaţa prin accesul la serviciile de asistenţă socială, socio-medicală şi consiliere psihologică; nevoia îngrijirii corespunzătoare a corpului şi sufletului, prin beneficiile oferite de serviciile socio-medicale şi consiliere psihologică; nevoia de a fi consiliaţi în carieră; nevoia de a-şi dezvolta abilităţi, aptitudini, competenţe în diverse ocupaţii; nevoia unei locuinţe pentru cei care au părăsit sistemul.

Un efect pozitiv pe termen lung îl reprezintă faptul că tinerii îşi îmbunătăţesc calitatea vieţii, fac paşi siguri şi concreţi pentru depăşirea situaţiei de vulnerablitate, ajutând la reducerea decalajelor la nivel local şi implicit la asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare individuală. S-a urmărit diminuarea practicilor discriminatorii la nivelul comunităţii, conştientizarea comunităţii acesteia cu privire la nevoile grupului ţintă, la crearea unei punţi de legătură între copiii şi tinerii proveniţi din sistemul de protecţie a copilului şi cei din afara sistemului, creşterea încrederii în sine, toate acestea lăsând moştenire o societate sănătoasă, incluzivă.

Proiectul „T.I.M.E. Centru – Tineri Integraţi prin Măsuri Europene în Reg. Centru” s-a derulat în perioada 07 septembrie 2020-06 septembrie 2023 şi a oferit servicii integrate pentru un total de 182 de tineri proveniţi din sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, prin implementarea următoarelor activităţi:

     Activitatea 1. Dezvoltarea şi furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor şi tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie specială a copiilor şi/ sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor începând cu anul 2016.

     Subactivitatea 1.2. Furnizarea unui sistem complex de servicii sociale, socio-medicale şi de consiliere psihologică destinat copiilor şi tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie şi/ sau care au părăsit sistemul instituţionalizat în ultimii 4 ani.

  • În cadrul acestei subactivităţi, s-au furnizat servicii sociale pentru toţi cei 182 de tineri din grupul ţintă, 80 de tineri au primit câte două perechi de încălţăminte, 61 de tineri au primit câte un pachet de rechizite (rucsac, penar, caiete, agende organizer, pixuri, markere, truse geometie), tinerii au beneficiat de 646 de şedinţe de consiliere psihologică şi de 123 de pachete de analize medicale; s-a avut în vedere dezvoltarea atitudinilor şi a gândirii pozitive; cunoaşterea propriului eu şi păstarea unei minţi sănătoase şi a unui corp sănătos.

Activitatea 2. Dezvoltarea şi furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea pe piaţa muncii a copiilor şi tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi/ sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor în ultimii 4 ani.

Subactivitatea 2.1. Realizarea unui program individualizat de sprijin în vederea integrării pe piaţa muncii axat pe furnizarea de servicii de formare profesională.

  • 73 de tineri din cadrul proiectului şi-au dezvoltat competenţele profesionale şi personale obţinând o calificare în urma absolvirii cursurilor de „Manichiurist, Pedichiurist” şi „Lucrător comercial”, domenii foarte cerute pe piaţa muncii.

Subactivitatea 2.2. Realizarea unui program individualizat de sprijin în vederea integrării pe piaţa muncii axat pe furnizarea de servicii de consiliere şi orientare pe piaţa muncii.

  • Un număr de 181 de tineri a beneficiat de servicii profesionale de informare, consiliere, orientare şi mediere pe piaţa muncii, fiind spijiniţi să-şi descopere şi constientizeze aptitudinile, interesele, să îşi stabilească obiective profesionale privind cariera, precum si alte posibile alternative ale acestora, să ocupe şi păstreze un loc de muncă.

Activitatea 3. Sprijin acordat pentru susţinerea tinerilor care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuinte şi a plăţii utilităţilor.

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de servicii de locuire tip „Prima cameră”.

  • 30 de tineri de peste 18 ani care au părăsit insituţiile de tip rezidenţial au beneficiat timp de 2 ani de servicii de locuire tip „Prima cameră”, plata chiriilor şi utilitătilor în locuinţe decente, aflate în zona de implementare a proiectului, fiind suportată din bugetul proiectului.

Activitatea 4. Ateliere Inovative.

Subactivitatea A4.1 Realizare Ateliere Inovare.

  • În cadrul proiectului au fost derulate 27 de Ateliere Inovative, cuprinzand evenimente dedicate inovării sociale şi nediscriminării, în scopul conştientizării comunităţii asupra situaţiei grupului ţintă, creării condiţiilor necesare pentru formarea sentimentului de apartenenţă. Tinerii şi-au dezvoltat cultura generală şi aptitudinile necesare în depăşirea barierelor legate de incluziune, socializare, adaptare, acceptare.
  • Pentru dezvoltarea emoţională, mentală şi fizică a tinerilor, au fost organizate 7 excursii în locuri de interes din ţară (saline, băi, staţiuni montane, parcuri dendrologice, muzee).

Proiectul „T.I.M.E. Centru – Tineri Integraţi prin Măsuri Europene în Reg. Centru” a contribuit în mod decisiv la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor proveniţi din sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului prin acordarea sprijinului pentru a-şi dezvolta deprinderi necesare unei vieţi independente, în vederea integrăii sustenabile în societate şi a beneficiat de sprijinul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi a Primăriei Sâncraiu de Mureş.

Date de contact:

Asociaţia Filantropică „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” – Beneficiar

Bulevardul Republicii nr. 8, Baia Mare, Maramureş

Fodoruţ Vasile – Preşedinte

Email: proiecttimecentru@yahoo.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns