Sprijin pentru angajati

Antet CPV

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Titlu proiect: ALEGE-ŢI MESERIA – Consiliere, calificare şi recalificare pentru angajaţii din regiunile Bucureşti–Ilfov, Nord-Est şi Nord-Vest.
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formarea profesională”
Beneficiar: Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi” Baia Mare
Contract POSDRU/164/2.3/S/137869
Beneficiar: CENTRUL JUDEȚEAN DE INFORMARE, CONSILIERE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ „PENTRU VOI” BAIA MARE

Str. Culturii, nr. 4/2 Baia Mare, jud. Maramureș, Cod 430311, tel: 0262.212.889, fax: 0262/212.889
Poștă electronică: centrul_pentruvoi@yahoo.com
Regiuni vizate: Bucureşti-Ilfov, Nord – Est şi Nord-Vest
Durata de implementare a proiectului: 18 luni
Manager proiect: Ieremia Cristian
Valoarea proiectului: 4.341.897.40 lei
Contribuția publică națională la finanțarea acordată: 127.651,78 lei
Contribuția comunitară la finanțarea acordată: 4.127.407,67 lei
Perioada de implementare a proiectului: 29 aprilie 2014 – 30 octombrie 2015.
Partener: SC NORD QUALITY CONSULTING SRL

Str. Iuliu Maniu nr. 38, Baia Mare, jud. Maramures
Tel: 0262/218 156
E-mail: office@nqc.ro

Obiectivul general al proiectului „ALEGE-ŢI MESERIA – Consiliere, calificare şi recalificare pentru angajaţii din regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est şi Nord-Vest” îl reprezintă consilierea şi orientarea profesională, furnizarea de programe FPC în construcţii şi tehnologia informaţiei, pentru angajaţii din regiunile București-Ilfov, Nord-Est şi Nord-Vest, punându-se un mare accent pe angajaţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare.

Obiectivele specifice:
1. Furnizarea de programe FPC a 8 meserii: Electrician instalaţii de iluminat, Lucrător instalator pentru construcţii, Asfaltator, Lucrător pentru drumuri şi căi ferate, Confecţioner construcţii metalice, Operator introducere, validare şi prelucrare date, Sudor, Montator pereţi şi plafoane din ghips carton şi certificarea a min. 619 persoane.
2. Derularea unei campanii de promovare a beneficiilor FPC în rândul angajaţilor, angajatorilor şi altor persoane interesate.
3. Consilierea şi orientarea profesională a angajaţilor din grupul ţinta, min. 728 de persoane.
4. Dezvoltarea unei platforme de eLearning prin intermediul instrumentelor TIC, promovarea soluţiilor inovatoare de învăţare şi evaluare.
5. Derularea unei campanii de informare cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare în regiunile vizate de proiect.

Activități:
A.1 Activităţi de management
A.2 Informare și publicitate
A.3 Dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a programelor de FPC
A.4 Dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a serviciilor de consiliere şi orientare profesională a angajaţilor
A.5 Dezvoltare platforma elearning pentru cursuri de formare şi examene online
A.6 Website proiect

Grupul țintă:
6. minim 728 persoane
7. 255 de angajaţi necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare
8. 37 de femei

Regiunile de implementare: București – Ilfov, Nord – Est şi Nord – Vest

Rezultatele preconizate:
9. 728 Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare)
10. 728 Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – formare profesională continuă
11. 255 Numărul participanţi angajaţi necalificaţi sau cu nivel scăzut de calificare la programele de calificare/recalificare
12. 37 Număr de femei – participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare)
13. 4 Numărul evenimente comunicare şi promovare
14. 85 (%) Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi
15. 619 Număr de participanţi la instruire certificaţi – formare profesională continuă
16. 6 Numărul de programe de calificare/recalificare autorizate – formare profesională continuă
17. 8 Numărul programe de calificare/recalificare furnizate

Consiliere în carieră pentru dezvoltarea personală și o mai bună autocunoaștere.

În cadrul proiectului „ALEGE-ŢI MESERIA – Consiliere, calificare şi recalificare pentru angajaţii din regiunile București-Ilfov, Nord-Est şi Nord-Vest” 728 de participanţi vor beneficia de consiliere şi orientare profesională spre cerinţele actuale ale pieţei muncii, de îmbunătăţire a competențelor profesionale prin calificare/recalificare, de adaptare a metodelor de învăţare la programul angajaţilor, respectiv acces la resursele didactice şi după orele de curs (nevoi la care răspunde platforma eLearning). Cursurile de informare, consiliere şi orientare profesională vor avea ca efect creşterea competitivităţii economice pe termen mediu şi lung prin stimularea motivaţiei angajaţilor din grupul ţintă şi dezvoltarea potenţialului lor profesional ca urmare a progreselor în autocunoaştere.

Cursul cuprinde patru module:
18. autocunoaștere și dezvoltare personală;
19. comunicare și relații interpersonale;
20. planificarea carierei;
21. tehnici active de căutare (CV, scrisoare de intenție, interviu de angajare).

8 cursuri de formare profesională:
22. Cursuri de calificare de nivel 1 (total 19 serii: 532 persoane):
Lucrător în electrotehnică;
Lucrător instalator pentru construcții;
Asfaltator;
Lucrător pentru drumuri și căi ferate;
Lucrător în structuri pentru construcții.
23. Cursuri de calificare de nivel 2 (total 7 serii: 196 de persoane):
Operator introducere, validare și prelucrare date;
Montator pereți și plafoane din ghips carton;
Sudor.

 

subsol cpv

 

 

 

Alte oportunități oferite de Centrul Județean de Informare, Consiliere și Formare Profesională Pentru Voi:

– Servicii de consiliere privind cariera

– Servicii de mediere si plasare in muncă

– Servicii de formare profesională – cursuri de calificare / perfecţionare autorizate CNFPA cu recunoaştere naţională şi europeană
Dacă vrei să urmezi un curs sau doreşti un loc de muncă nu ezita să ne contactezi !!!

Plăteşte un curs şi oferi posibilitatea unei persoane care nu-şi poate susţine taxa de curs să participe gratuit la un curs de calificare/perfecţionare!!!

DACA PROVII DINTR-UN MEDIU DEFAVORIZAT (şcoli speciale, centre de plasament, fundaţii, penitenciar etc.) sau ai probleme familiale, materiale sau de sănătate, BENEFICIEZI DE GRATUITATE.

 

Cursuri de perfecţionare/specializare:

Consilier informare şi orientare privind cariera – 60 ore – 550 lei
Formator  – 30 ore – 350 lei
Manager de proiect – 90 ore – 550 lei
Comunicare în Limba Engleză- 180 ore- 550 lei
Comunicare în Limba Engleză- 60 ore – 350 lei
Competenţe antreprenoriale-iniţiere  – 60 ore – 350 lei
Curs de contabilitate primară si gestiune financiară pt. P.F.A., Intr. Ind., Asoc. fam., S.R.L. – 20 ore – 350 lei
Curs de comunicare si dezvoltare personală – 30 ore – 700 lei
Operator introducere, validare şi prelucrare date – 42 ore  – 350 lei
Noţiuni fundamentale de igienă – 12 ore – 100 lei
Tehnoredactor (copywriter) – 60 ore – 550 lei
Inspector resurse umane – 60 ore – 350 lei
Comunicare ȋn limba oficială (Lb. română ) – 60 ore – 350 lei

 

MOTTO-UL CENTRULUI “Pentru Voi”
“Oamenii se caracterizează prin lucrurile neobligatorii pe care le fac în viaţă.
Nu este obligatoriu să faci lucruri bune pentru oamenii din jurul tău, dar daca alegi să o faci, aceasta te situează într-o elită a sufletului.” Gaston Bachelard

Pentru mai multe informaţii vă aşteptam la sediul nostru din Baia Mare str. Gheorghe Şincai nr.33(vis-a-vis de Prefectura Maramureş),
sau la telefon/fax : 0262-212889, 0747-063962 ;
E-mail : centrul_pentruvoi@yahoo.com
Adresa web : www.pentru-voi.ro

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns