Raport de activitate al Asociatiei Sfantul Iosif pentru anul 2016

Activitatea Asociatiei Filantropice Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul desfasurata in anul 2016 a cuprins urmatoarele:

  1. ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

I.1. Donații pachete alimente

Au fost acordate 470 de pachete cu alimente pentru familiile cu copii, familiile monoparentale, dizabili, bătrâni, persoane aflate în dificultate din evidența Asociației Filantropice Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, după cum urmează:

 

Data Număr pachete Valoare totală
25.03.2016 -Buna Vestire 40 pachete

 

2056,20 lei

 

27.04.2016  – Sărbători Paște 50 pachete

 

4515,21 lei

 

20.06.2016 -Rusalii 40 pachete

 

3415,964 lei

 

14.11.2016 – Sfântul Mihail și Gavril 80 pachete 1997,20 lei
06.12.2016 – Sfântul Nicolae 200 pachete

 

1772,17 lei

 

23.12.2016 – Crăciun 60 pachete 4162,18 lei
Valoare totală 17918,924 lei

I.2. Servicii cantină socială:

Serviciile de cantină socială furnizate in anul care a trecut au oferit beneficiarilor aflați în situații de risc o masă caldă constând din: fel I, fel II și pâine. Acestea s-au desfășurat atât zilnic (de luni până vineri, o medie de 15-20 porții zilnic, exceptând vacanțele școlare de peste an), cât și săptămânal (duminica – o masă caldă pentru un număr mediu de 50-70 persoane, totalizând un număr de 134 de zile în care s-au oferit aceste servicii în anul 2016. În total, în anul 2016 au fost oferite 6.478 de porții pentru un număr de 152 persoane.

Beneficiarii serviciilor gratuite de cantină dețin anchetă socială și figurează în baza de date a Asociației Filantropice Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, aceștia fiind sprijiniți și cu pachete de alimente, articole îmbrăcăminte sau alte donații în funcție de urgența/nevoia întâmpinată.

Furnizarea serviciilor este sprijinită de acte contabile specifice (facturi și recepții materie primă, rapoarte de producție etc.), pentru anul 2016 înregistrându-se o valoare de 21470,86 lei pentru mesele servite.

I.3. Alte donații:

            De asemenea, au mai fost oferite persoanelor aflate în situații de risc aflate în baza de date a asociației lenjerie de pat, îmbrăcăminte copii și adulți, produse de curățenie și igienă, articole IT, mobilier bucătărie, veselă, mobilier dormitor, fotolii pliante, electrocasnice (frigider, televizor, aragaz).

I.4. Adăpost de noapte

Serviciul adăpost de noapte din cadrul Centrului Social Multifunctional Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul a furnizat servicii de gazduire pentru 10 persoane aflate în situație socială de risc, cu o perioadă de ședere între 3-9 luni fiecare. Pentru persoanele găzduite au fost asigurate și servicii de cantină socială, donații pachete cu alimente și acoperirea costurilor privind utilitățile – apă, curent, încălzire, unul dintre persoanele cazate fiind un elev în situație de risc, beneficiar al unei burse Sfântul Iosif – constând în cazare și masă gratuită.

I.5. Sprijin financiar acordat asistaților:

În anul 2016 au fost suportate cheltuielile cu utilitățile pentru 5 familii aflate în situație de risc – chirie, curent, telefonie – suma totală cheltuită în anul 2016 a fost de 19.500 lei din totalul de 25.000 lei (sponsorizare provenită de la firma S.C. Lucky Seven S.R.L.).

Din partea Asociației Sfântul Iosif, în anul 2016 au fost acoperite cheltuielile cu masa și cazarea pentru un student la Cluj, aflat în situație de risc social dar cu rezultate deosebit de bune la învățătură. Cheltuielile totale suportate de Asociația Sfântul Iosif: 776,25 lei.

I.6. Servicii de consiliere și informare:

În anul 2016 în baza de date a Asociației Filantropice Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul au fost înregistrate 45 de persoane noi – dosare de anchetă socială – numărul persoanelor aflate în situație de risc care beneficiază de colaborare și sprijin cu organizația fiind în anul 2016 de 180 de persoane care au dosare de anchetă socială deschise (servicii de consiliere și informare, donații pachete cu alimente, cantină socială, sprijin financiar).

I.7. Alte servicii gratuite oferite beneficiarilor:

În anul 2016 au fost puse la dispoziția asistaților servicii gratuite de consiliere psihologică prin intermediul contractului de voluntariat nr. 241/05.10.2016 – psiholog autorizat Cupșe Vasile.

I.8. Meditații gratuite:

Activitatea de meditații gratuite desfășurată în anul 2016 a fost realizată prin intermediul a două contracte de voluntariat – pentru matematică prof Sabou Vasile, pentru limba română prof. Ștef Maria. Meditațiile gratuite s-au desfășurat săptămânal, în anul 2016 centralizându-se un număr de 23 elevi băimăreni care au beneficiat de aceste servicii.

  1. PROIECTE DESTINATE COMUNITĂȚII:
  • Proiectul Cercul de pictură Unesco în Maramureș – valoare totală: 3889 lei (3500 lei – Consiliul Județean, 389 lei – Asociația Sfântul Iosif) – a fost implementat în perioada 14.06.2016-19.12.2016. Proiectul a fost cofinanțat de Consiliul Județean Maramureș prin Programul Județean pentru Finanțarea Nerambursabilă din Bugetul Județean a Programelor, Proiectelor și Acțiunilor Culturale pe anul 2016. Prin intermediul acestui proiect 10 elevi din județ au beneficiat de o excursie la Monumentele Unesco din Maramureș și au elaborat picturi ilustrând locurile vizitate.
  • au fost depuse pentru finanțare două proiecte cu finanțare europeană – prin Programul Operațional Capital Uman, urmând ca acestea să fie aprobate pentru finanțare în anul 2017. Unul dintre proiecte a fost aprobat pentru finanțare, urmând să demareze activitățile anul acesta:
  1. Standarde pentru Baia Mare – incluziune și integrare fără discriminare – proiect care urmărește cresterea calitatii vietii in comunitatea marginalizata în care există populație aparținând minorității rome stabilita ca arie de implementare, prin furnizarea de interventie integrata in corespondenta cu nevoile individuale si ale gospodariei din care fac parte, pentru 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, adulti si copii. Valoare totală a proiectului este de 22,823,914.00 lei. În cadrul proiectului Asociația Sfântul Iosif Mărturisitorul va avea calitatea de partener 1, alături de Penitenciarul Baia Mare, beneficiarul fiind Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare.

Obiective specifice: 1. Cresterea numarului de persoane care devin proactive in ceea ce priveste solutionarea problemelor care genereaza risc de saracie, discriminare sau excluziune sociala in comunitatea marginalizata vizata in proiect, pe de o parte crescand implicarea de voluntari din comunitate, pe de alta parte motivand 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, dintre care peste 40% vor fi de etnie roma, sa participe la activitatile proiectului. 2. Cresterea accesului si participării la educație pentru 230 de copii din grupul tinta prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea si mentinerea acestora cu succes in educatie, inclusiv cu implicarea adultilor semnificativi din viata copiilor (parinti/tutori/cadre didactice), si pentru 45 de persoane din grupul tinta prin participarea la programe de tipul a doua sansa. 3. Cresterea accesului la ocupare sau auto-ocupare pentru 450 persoane din grupul tinta apte de munca, din care 40% vor fi de etnie roma si tot 40% vor fi femei, prin servicii de informare si consiliere acces pe piata muncii, formare profesionala/ucenicie, orientare si mediere pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca, furnizarea de subventii angajatorilor, furnizarea de subventii si consultanta beneficiarilor pentru dezvoltarea a 40 de initiative antreprenoriale. 4. Imbunatatirea calitatii vietii pentru intreg grupul tinta din comunitatea marginalizata in care se implementeaza proiectul prin furnizarea de servicii sociale, medicale si socio-medicale.

  • au fost desfășurate 5 proiecte educaționale prin intermediul unor contracte de colaborare cu școli și grădinițe din județul Maramureș: Copil ca mine ești și tu! (Școala Nicolae Iorga, Liceul de Arte), Dar din dar se face rai (Școala Gimnazială Săcălășeni), Ajutoarele Sfântului Ierarh Nicolae (Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza), Dăruiești, primești! (Grădinița nr. 9, Școala Gimnazială Vasie Alecsandri, ASSOC), Miracol divin (Școala Gimnazială Săcălășeni). Acțiunile desfășurate au urmărit să antreneze elevii în activități extrașcolare care să cultive diminuarea/eliminarea comportamentelor negative la elevi (indiferență civică, violență, lipsa empatiei) și implicarea acestora în acțiuni de sensibilizare față de categoriile sociale defavorizate din comunitate. Au fost dăruite de elevi rechizite, alimente și haine pentru persoanele aflate în situații de risc din baza de date a Asociației.

 

VENITURI ASOCIAȚIE Lei
Venituri cotizații și taxe membrii 13435 lei
Venituri din donații bani 64598,85 lei
Venituri donații bani masa săracilor 49420 lei
Venituri donații alimente, bunuri 7339,41 lei
Venituri alte sponsorizări 13707,49 lei
Venituri sponsorizări 2% 7044,98 lei
Venituri din împrumuturi nerambursabile proiect Cercul de pictură 2016 2825,55 lei
Venituri din subvenții investiții 15996,6 lei
Venituri variație stoc produse finite – obținere meniu masa săracilor 21470,86 lei
TOTAL VENITURI 195838,74 lei

 

CHELTUIELI Lei
Cheltuieli materie primă masa săracilor 21470,86 lei
Cheltuieli obiecte de inventar 4107,81 lei
Cheltuieli consuambile birou, cantina socială – detergenți, obiecte de unică folosință etc. 7238,95 lei
Cheltuieli consumabile proiect cerc pictură 2016, rechizite 776,34 lei
Cheltuieli întreținere și reparații centru social, zugrăveli, reparații instalația electrică etc 2238,21 lei
Cheltuieli publicitate cerc pictură 2016 100 lei
Cheltuieli cu transport proiect cerc pictură 2016 925 lei
Cheltuieli deplasare proiect cerc pictură 2016 676 lei
Cheltuieli cu telefon, internet 107,82 lei
Cheltuieli comisioane bancare 1462,64 lei
Cheltuieli alte servicii terți, servicii evidență contabilă, evaluare imobil 4470 lei
Cheltuieli cu impozitul pe clădire 4928 lei
Cheltuieli salarii Asociație 40296 lei
Cheltuieli salarii instructor proiect cerc pictură 545 lei
Cheltuieli contribuții salarii asociație 10827 lei
Cheltuieli contribuții proiect cerc pictură 2016 125 lei
Amenzi și penalități 2412 lei
Donații pachete alimente cu diverse ocazii 18571,24 lei
Donații persoane asistate pentru utilitați, chirie, sprijin financiar pentru boală, masă și cazare student la facultate 20951,25 lei
Donații mâncare masa săracilor 21470,86 lei
Cheltuieli amortizare 15996,60 lei
TOTAL CHELTUIELI 179696,58 lei

 

Președinte asociație,                                             Administrator,

Fodoruț Vasile                                                        Popăilă Petru

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns