Proiect- „SCOALA DUPA SCOALA” ID -151574

poza

Din data de 23.03.2015 Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, este partener 1, alături de Primăria Muncipiului Baia Mare – solicitant al proiectului ” Asistență educațională și educație remedială cu programe „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” și educație de tip „A DOUA ȘANSĂ”pentru prevenirea și corectarea abandonului școlar la elevi și diversificarea sericiilor pentru părinți/tutori în zone foste industrializate și în mediul rural. EDU_2R “, dar totodată în parteneriat cu: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cotnari, județul Iași –partener 2, Fundația ”Solidaritate și Speranță” ,Iași – partener 3, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna MOVILENI, județul Iași-partener 4, Liceul de Arte „Hariclea Darclee”, Brăila –partener 5

 

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului este: dezvoltarea de programe de Asistență educatională și sprijin pentru 250 de elevi si Educatie remedială, inclusiv de tip ”Scoala după scoală” sau asistenta prin activitati flexibile pentru reintegrare in educatie de tip ”A doua sansa”, pentru 75 de persoane care au parasit timpuriu scoala si au sub 18 ani precum si diversificarea serviciilor pentru 200 parinti pentru prevenirea abandonului scolar si reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala in zone foste industrializate si preponderent din mediul rural precum si promovarea temelor orizontale recomandate de DCI POSDRU. Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive prin:
a. prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii indeosebi pentru copiii care au domiciliul in zone foste insdustrializate si in mediul rural;
b. corectarea fenomenului de abandon scolar prin activitati si progarme de educatie remedială, inclusiv de tipul asistenta pentru a accesa programe de tip ”A doua sansa”.
c. dezvoltarea unor servicii acordate parintilor ai elevilor aflati in risc de parasire timpurie a scolii, inclusiv sprijin financiar.
Beneficiile evaluabile pentru grupurile tinta beneficiile sunt: 1. Pentru Elevi cu risc de parasire timpurie – Asistenta educationala pentru cresterea interesului pentru educatia primara si gimnaziala, inclusiv prin ajutoare care sa faciliteze activitatea de invatare; 2. Pentru Parinti/tutori, diversificarea formelor de sprijin si furnizarea unor programe de consiliere non-formală si Educatie parentală pentru a intelege importanta educatiei si a rolului lor in educatia copiilor.
3. Pentru Persoanele care au parasit timpuriu educatia, acordarea de asistenta si sprijin de tip ”A doua sansa” si ”Scoala dupa scoala” pentru recuperarea abilitatilor personale si competentelor generale si revenire la scoala. Corolarul acestui proiect consta in aplicarea principiului activitatii solidare la nivelul comunitatii intre autoritati, cadre didactice, parinti si alti actori interesati de educatie de baza, cu activitati preventive si remediale, servicii adaptate si sprijin financiar pentru corectarea si prevenirea parasirii timpurii a scolii la nivelul invatământului primar si secundar ( ISCED 1-3).

Obiectivele specifice/operaționale ale proiectului

Obiectivul Op.1: Dezvoltarea de servicii de asistență educatională si sprijin pentru 250 Elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii (GT ID 25) din 3 Regiuni in vederea prevenirii fenomenului abandon scolar in zone foste industrializate sau limitrofe preponderent din mediul rural. Obiectiv Op. 2: Diversificarea serviciilor si sprijin financiar pentru 200 de parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii (GT ID 57) pentru a intelege importanta scolii si rolurile parentale in educatia copiilor. Obiectiv op. 3: Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tip ”Scoala dupa scoala” pentru 75 de persoane GT ID 62 si/sau ID 25, indeosebi cursuri de alfabetizare și de formare a abilitatilor numerice pentru prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii. Obiectiv op.4: Furnizarea de activitati flexibile de asistenta pentru reintegrare in educatie de tip ”A doua sansa” pentru 75 de persoane din GT ID 62 in vederea dobandirii competentelor de baza si dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei care abandoneaza scoala in 3 Regiuni. Obiectiv Op. 5: Dezvoltarea unor activitati de educatie remediala (scoala de vara/duminica) pentru 120 persoane din GT (ID 57, ID 62, ID 25) cu domiciliul/resedinta in zone izolate pentru prevenirea sau corectarea parasirii timpurii a scolii. Obiectivul Op.6: Desfasurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor, informarea si promovarea publicului larg cu privire la proiect si a valorilor specifice FSE (egalitate de sanse, dezvoltare durabila, alte obiective orizontale) asigurarea acestora timp de 10 luni, in beneficiul grupului tinta de 525 de persoane.

Valoarea totală a proiectului este de: 6,534,875.00 lei

3

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns