Prezentare proiect Standarde pentru Baia Mare

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Nr. Contract POCU/18/4/1/101688

 

Perioada de implementare a proiectului: 28.08.2017-28.08.2020 (36 luni implementare)

Valoarea totală a proiectului: 22.796.651,72 lei

Parteneri implicați:

Lider parteneriat – Municipiul Baia Mare

Partener 1 – Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul

Partener 2 – Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu”

Partener 3 – Penitenciarul Baia Mare

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea calității vieții în comunitatea marginalizată în care există populație aparținând minorității rome stabilită ca arie de implementare, prin furnizarea de intervenție integrată în corespondență cu nevoile individuale și ale gospodăriei din care fac parte, pentru 800 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, adulți și copii.

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1. Creșterea numărului de persoane care devin proactive în aceea ce privește soluționarea problemelor care generează risc de sărăcie, discriminare sau excluziune socială în comunitatea marginalizată vizată de proiect, pe de o parte crescând implicarea de voluntari din comunitate, pe de altă parte motivând 800 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, dintre care peste 40% vor fi de etnie romă, să participe la activitățile proiectului.

Obiectiv specific 2. Creșterea accesului și participării la educație pentru 230 de copii din grupul țintă prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea și menținerea acestora cu succes în educație, inclusiv cu implicarea adulților semnificativi din viața copiilor (părinți/tutori/cadre didactice), și pentru 45 de persoane din grupul țintă prin participarea la programe de tipul a doua șansă.

Obiectiv specific 3. Creșterea accesului la ocupare sau auto-ocupare pentru 450 persoane din grupul țintă apte de muncă, din care 40% vor fi de etnie romă și tot 40% vor fi femei, prin servicii de informare și consiliere acces pe piața muncii, formare profesională/ucenicie, orientare și mediere pentru găsirea și păstrarea unui loc de muncă, furnizarea de subvenții angajatorilor, furnizarea de subvenții și consultanță beneficiarilor pentru dezvoltarea a 40 de inițiative antreprenoriale.

Obiectiv specific 4. Îmbunătățirea calității vieții pentru întreg grupul țintă din comunitatea marginalizată în care se implementează proiectul prin furnizarea de servicii sociale, medicale și socio-medicale.

Activitățile proiectului:

ACTIVITATEA 1. Crearea premiselor de implicare a comunității în activitățile proiectului prin atragerea de voluntari pentru dezvoltarea unei atitudini proactive și nediscriminatorii la nivelul acesteia față de persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

ACTIVITATEA 2. Campanie continuă cu scopul implicării active a comunității marginalizate rome în activitățile proiectului

ACTIVITATEA 3. Furnizarea de sprijin direct pentru creșterea participării la educație a celor 230 copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială recrutați în grupul țintă.

ACTIVITATEA 4. Furnizarea de sprijin direct pentru îmbunătățirea nivelului și calității educației la 230 copii și 45 adulți din grupul țintă

ACTIVITATEA 5. Creșterea competențelor profesionale la 330 persoane din grupul țintă, din care 40% persoane de etnie romă și 40% femei, prin participarea la formare profesională și programe de ucenicie

ACTIVITATEA 6. Furnizarea de sprijin prin măsuri de ocupare la 450 persoane din grupul țintă apte de muncă pentru accesarea pieței muncii

ACTIVITATEA 7. Furnizarea de sprijin pentru înființarea și funcționarea a 40 de inițiative antreprenoriale generate de 40 de persoane din grupul țintă

ACTIVITATEA 8. Furnizarea de sprijin concret pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit la 150 de gospodării în care locuiesc persoane din GT

ACTIVITATEA 9. Furnizarea de servicii medicale, inclusiv stomatologice, și socio-medicale adresate întregului grup țintă

ACTIVITATEA 10. Furnizarea de servicii sociale de clarificare a unor aspecte legale și îmbunătățirea mediului intrafamilial

ACTIVITATEA 11. Managementul proiectului

Beneficii pentru grupul țintă:

Activitățile proiectului se adresează unui grup țintă format din 800 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Persoanele care aparțin grupului țintă, în funcție de nevoile identificate în evaluarea inițială, pot beneficia de:

– servicii de ocupare (sprijin pentru găsirea unui loc de muncă) – orientare și consiliere în carieră, cursuri de formare profesională subvenționate, ucenicie pe piața muncii, mediere pe piața muncii, subvenționarea locului de muncă pentru 1 an de zile;

– servicii de educație – educație tip a doua șansă nivel primar sau gimnazial, curs parenting;

– servicii medicale și socio-medicale gratuite: consult medical – tensiune, glicemie, temperatură, monitorizare etc., servicii stomatologice

– servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit: racordare la utilități, montare panouri solare pentru apă caldă, extindere locuință, anvelopare, schimbarea tâmplăriei

– servicii de îmbunătățire relație intrafamilială: consiliere în vederea diminuării situațiilor sociale vulnerabile pentru familie – violență în familie, consum alcool, detenție

– servicii consiliere și asistență juridică pentru accesare servicii sociale, întocmire acte de identitate, obținere acte de proprietate

– servicii suport antreprenoriat: curs competențe antreprenoriale, finanțare înființare și funcționare firmă, consiliere pentru desfășurarea eficientă a activității economice

– servicii de tip Școală după școală pentru copii, activități extracuriculare (concursuri, excursii, vizite muzee etc.), transport la școală, sprijin anual – articole îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienă

Pentru informații suplimentare: 0362-739505.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns