Anunț/solictare ofertă

Asociatia Filantropica Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul, cu sediul în Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 8, jud. Maramures, tel 0747776078, Beneficiar al proiectului „FILANTROPIA”, POSDRU/132/5.1/G/124956, intenționează să atribuie un CONTRACT ACHIZITIE MAȘINĂ DE BRODAT, cod CPV 42710000-6, prin aplicarea “Procedurii operationale de achizitie directă”, elaborată în cadrul proiectului mentionat.

1. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor;
specificatiile tehnice:
– 2 capete de lucru
– mai multe culori
– suprafață de brodare: 450 x 450 mm sau mai mare
– viteză de lucru: intre 400 – 850 rot/minut
– posibilitate de conectare prin dispozitiv USB
– capacitate memorie: intre 1 si 2 milioane impunsaturi
– pas cusatura: intre 0,1 mm – 12 mm
– detector de rupere a atei
– alimentare: 220V

2.Date privind ofertele:
limba de redactare a ofertei: ROMÂNĂ
perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
pretul ofertei va fi exprimat ferm în lei.
data limită pentru depunere/transmitere oferta: 29.05.2014, ora 16.00
la oferta de bază NU se acceptă oferte alternative

3.Criteriul care va fi aplicat pentru a stabili oferta câștigătoare: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT
4. Adresa la care se va trimite/depune oferta: Asociatia Filantropica Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul, cu sediul în Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 8, jud. Maramures, tel 0747776078.
5. Oferta poate fi transmisa și pe adresa de e-mail afsiim@yahoo.com
Informaţii suplimentare pot fi solicitate, în scris sau la telefon 0747776078.
Persoană de contact Ieremia Cristian, Expert achiziții publice/Expert achiziţii

Expert achiziții publice /Expert achiziţii,
Ieremia Cristian-Simion

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns