Anunt solicitare oferta

Asociatia Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Marturisitorul, cu sediul în Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 8, jud. Maramureș, tel 0747776078, Beneficiar al proiectului „FILANTROPIA”, POSDRU/132/5.1/G/124956, intenționează să atribuie un CONTRACT DE ACHIZIȚIE DE MAȘINĂ DE DEBITAT GRESIE-FAIANȚĂ prin aplicarea „Procedurii operaționale de achiziție directă”, elaborată în cadrul proiectului menționat.
1. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor; specificațiile tehnice:
– 1 bucată mașină debitat gresie-faianță – cod CPV 44100000-1
Caracteristici tehnice minimale pentru mașina de debitat gresie-faianță:
– putere: peste 2000 w
– adâncime tăiere: peste 50 mm
– masă de lucru inclusă
– posibilitate realizare tăieturi înclinate
2. Date privind ofertele:
– limba de redactare a ofertei: ROMÂNĂ
– perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
– prețul ofertei va fi exprimat ferm în LEI
– data limită pentru depunere/transmitere oferta: 08.10.2014, ora 16.00
– la oferta de bază NU se acceptă oferte alternative;

Bugetul maxim disponibil pentru achiziţionarea produselor menţionate este de:
– 3000 lei cu TVA pentru 1 bucată mașină de debitat gresie-faianță
– Produsele vor fi livrate/facturate pe bază de comandă

3. Criteriul care va fi aplicat pentru a stabili oferta câștigătoare : PREȚUL CEL MAI SCĂZUT
4. Adresa la care se va trimite/depune oferta: Asociatia Filantropica Sfantul Ierarh Iosif Mărturisitorul, cu sediul în Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 8, jud. Maramures, tel 0747776078
5.Oferta poate fi transmisa și pe adresa de e-mail afsiim@yahoo.com

Informaţii suplimentare pot fi solicitate, în scris sau la telefon 0747776078.

Persoană de contact Ieremia Cristian, Expert achiziții publice/Expert achizitii

Expert achiziții publice/Expert achizitii
Ieremia Cristian

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns