Raport de activitate pe anul 2015

Raport de activitate pe anul 2015

      1. Activităţi sociale realizate în 2015:

 • Asociaţia Filantropica „Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul” a obtinut venituri din  (2%), cotizatii Membrii Asociatiei, din donaţii în suma de  016 lei
 • O sponsorizare a venit din partea firmei SC SIFA INTERNATIONAL SRL în valoare de 6.000 lei cu destinaţia pachete cu alimente pentru asistaţi Asociaţiei;
 • O altă sponsorizare importantă a venit din partea SC LOGSERV SRL în suma de 1.500 lei această sumă va fi repartizată unor familii defavorizate din evidența AFSIIM, pentru acoperirea unor cheltuieli de intretinere (taxe, închiriere spațiu de locuit);
 • Dealtfel, o sponsorizare am primit din partea SC Lucky Seven Gambling SRL in suma de 2.5000 lei reprezinta contributie pentru cazuri sociale din evidenta AFSIIM;
 • Asociaţia a câştigat o colaborare importantă cu SC 3 ART SRL în urma participării la achiziţia directă pe proiectul ”MACRO- Măsuri active destinate creşterii ratei de ocupare”- Hrană pentru participanţi la programele de formare profesională- timp de 6 luni resursele financiare obţinute au acoperit o parte din masa oferita asistaţilor sociali cât şi personalului;
 • S-au acordat servicii sociale de forma: – informare, consiliere socială dar şi Adăpost de noapte pentru persoanele fără locuinţă, unui număr de 150 de persoane;
 • Asociaţia începând cu anul 2015 a oferit 3 burse de studiu, către 2 elevi de la Seminarul Teologic Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul proveniţi din familii defavorizate cu un nivel de trai redus şi unui elev de la Liceul Emil Racoviţă provenit dintr-o familie monoparentală, asigurându-le cazarea în Adăpostul de noapte şi masa zilnică;
 • Activitatea de asistenţă socială cu caracter filantropic, avand la activ acordarea de suport material beneficiarilor de servicii sociale care se materializează prin donaţii de forma: îmbrăcăminte, lenjerie si încălţăminte, 3.000 de kilograme;
 • Activităţi de asistenţă socio-medicală care au constat în ajutoare şi donaţii pentru cazurile medicale  care au necesitat intervenţii chirurgicale urgente, în valoare de 900 lei;
 • Serviciul social gratuit de tip: Cantina Socială ”Samariteanul Milostiv”– acordarea unei mese calde în fiecare duminică către 70 de familii (120 persoane) aflate în situaţii de risc social (cheltuieli efectuate în 2015 în valoare de 28.000 lei);
 • Donaţii în produse de panificaţie şi patiserie din partea SC BIZO SRL către asistaţii sociali ai Asociaţiei;
 • Donaţii de produse lactate din partea SC DANONE SRL în sortimentaţia danone natural, delicios, activia, mic dejun si actimel kids acordate beneficiarilor din Asociaţiei;
 • Donaţii acordate pe parcusul anului 2015 cu ocazia sărbătorilor importante de peste an după cum urmează: în cadrul acţiunii „Un Paşte Fericit pentru fiecare” s-au distribuit 100 pachete cu alimente şi dulciuri  in valoare de 5.200 lei;  în cadrul acţiunii “ Sfinţii mai aproape de cei nevoiaşi ” la sărbătoarea Sfinţilor Apostoli “Petru şi Pavel” s-au acordat 30 de pachete cu alimente si dulciuri familiilor vulnerabile în valoare de 1.418,7 lei;  în cadrul acţiunii “Maica Domnului dăruieşte celor în nevoie” cu ocazia sărbătorii “Adormirii Maicii Domnului” s-au acordat 30 pachete în valoare de 1.835 lei;  în cadrul acţiunii “Sfântul Andrei dăruieşte tuturor românilor” la sărbătoarea Sfântului Andrei  s-au acordat 40 de pachete cu alimente şi dulciuri în valoare de 1.300 lei; în cadrul acţiunii “Sfântul Nicolae dăruieşte tuturor copiilor” la sărbătoarea  Sfântului Nicolae s-au acordat 100 de pachete cu dulciuri în valoare de 800 lei iar în cadrul acţiunii “Mai aproape de cei în nevoie”  cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului s-au acordat 100 de pachete cu alimente, produse de igienă corporală şi igienă de uz casnic, în valoare de 6.000 de lei dar şi 100 pachete cu dulciuri în valoare de 750 de lei.

  2. Activităţi culturale realizate în 2015: 
 • Participarea la Concursul național de miniproiecte cu caracter misionar- filantropic “Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” desfăşurat de Patriarhia Română, cu denumirea proiectului “Trăim împreună ca o mare familie”- obţinând premiul III;
 • Atât pe perioada de vară cât și în prezent se mai organizează consultați gratuite la limba și literatura română, matematică şi limba engleză;
 • Mai oferim cursuri gratuite de muzică bisericească;
 • De altfel, în perioada postului “Nașterii Domnului” în baza parteneriatelor realizate între: ”Scoala si Biserica”, Liceul “Emil Racovita”, Sc.”Nicolae Iorga”, Sc.”George Cosbuc” si Parohia Sf. Iosif Mărturisitorul, s-au derulat activităţi culturale, de asemenea au fost pregătite colinde pentru seara de Crăciun. 

  3. Proiecte implementate în anul 2015Proiectul FILANTROPIA cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial, Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/132/5.1/G/124956

  Beneficiar: ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ „SFÂNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL”  BAIA MARE

  Partener: S.C. 3 ART S.R.L. BAIA MARE

  Durata de implementare: 12 luni (Martie 2014 – Martie 2015)

  Valoarea proiectului: 1.083.828,00 lei

  Cursuri de formare profesională desfăşurate  în 2015

  • Brutar – iniţiere –finalizat
  • Lucrător instalator pentru construcţii – finalizat
  • Tăietor roci ornamentale – iniţiere: Absolvenţii acestui curs s-au perfecţionat în cadrul Atelierului START mozaic -finalizatB. Un al proiect pentru care s-a obţinut finanţare în 2015

  Scoala dupa scoalaASISTENȚĂ EDUCAŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE REMEDIALĂ CU PROGRAME ”ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ” ŞI EDUCAŢIE DE TIP ”A DOUA ŞANSĂ” PENTRU PREVENIREA ŞI CORECTAREA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ELEVI ŞI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR PENTRU PĂRINŢI/TUTORI ÎN ZONE FOSTE INDUSTRIALIZATE ŞI ÎN MEDIUL RURAL. EDU_2R

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”

  Contract nr. POSDRU/181/2.2/S/151574

  Beneficiar: Primaria Municipiului Baia Mare

  Partener 1: Asociaţia Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul

  Valoarea totală a proiectului: 6.534.875,000 lei

  Obiectivele specifice corelate cu activităţile proiectului sunt:

  1. Asistență educatională si sprijin pentru 30 Elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii din regiunea Maramureş;
  2. Consiliere, sprijin financiar pentru 30 de părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;

      3. Activităţi de tip ”Şcoală după şcoală” pentru 12 de persoane, îndeosebi cursuri de alfabetizare și de formare a abilităţilor numerice pentru prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii;

  1. Program de tip ”A doua şansă” pentru 12 persoane în vederea dobândirii competenţelor de baza şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru cei care au abandonat şcoala;
  2. Activităţi de educaţie remedială (şcoală de vară/duminica) pentru persoanele cu domiciliul/reşedinţa în zone izolate;
  3. Desfăşurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor;
  4. Informarea şi promovarea proiectului, a valorilor specifice FSE (egalitate de şanse, dezvoltare durabilă, alte obiective orizontale).

  – Rezultatele  finale ale proiectului ”A doua şansă” şi  ”Şcoală după şcoală” ale  partenerului 1

  Au fost identificaţi:

  • 30 de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
  • 30 de părinţi ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii
  • 12 persoane care au părăsit timpuriu şcoala pentru programul ”A doua şansă” absolvind nivelul I şi III conform planului cadru dat de Ministerul Educaţiei

  – Alte beneficii oferite grupului ţintă: seturi educaţionale pentru elevi ( ghiozdane echipate cu rechizite şcolare, tablete); subvenţii atât elevilor cât şi părinţilor dar nu în ultimul rând acordarea unor premii elevilor care au participat la concursul organizat de Asociaţia Filantropică Sf. Ierarh Iosif Mărtusitorul;

  – Asociaţia în prezent are o colaborare cu ASSOC Baia Mare pe un proiect de economie socială, astfel încât s-a înfiinţat o structură de economie socială sub denumirea SC. BRUTĂRIA PÂINEA VIEŢII, in comuna Recea, str. Izvorul Rece,  nr.1,  Jud. Maramureş. Incepand cu lunile noiembrie si decembrie a realizat produse de panificatie naturale acestea fiind valorificate prin intermediul AFSIIM.

  Total general venituri pe anul 2015:

  Cotizatii membrii 9.180,00
  Donatii si sponsorizari pers fizice si juridice 66.458,00
  Sponsorizari 2% 11.127,00
  Subventii investitii 15.996,60
  Catering 46.875,00
  Total 149.636,60 lei


  Cheltuieli realizate pe anul 2015:

  Consumabile birou 189,00
  Publicitate 56,00
  Obiecte inventar 6.290,00
  Serv telefonie 142,00
  Comisioane banca 976,00
  Servicii terti 7.266,00
  Salarii si contributii salarii 36.462,00
  Donatii pachete 16.245,00
  Amortizare contructii 15.996,00
  Activitatea economica 26.000,00
  Total 109.622,00 lei

    Președinte,                                 Administrator, Popăilă Petru

  Fodoruț Vasile                             Asistent social, Gaborean Ana

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns