contact
BISERICA SI ASOCIATIA FILANTROPICA SF. IOSIF MARTURISITORUL
twitter
rss feed
blog entries
log in

13 Mar

Uită-te în inima ta.
Biografia și scrisorile cuviosului Ioan


În timpul rugăciunii trebuie să fim conştienţi de marea noastră nevrednicie şi, dacă apar căldura inimii şi lacrimile, să nu ne luăm nasul la purtare; să le lăsăm să vină şi să plece de bunăvoie, fără vreo constrângere din partea noastră, dar să nu te tulburi dacă ele încetează brusc, căci altfel nici nu poate fi. Rugăciunea este cea mai grea nevoinţă şi până la suflarea cea mai de pe urmă este însoţită de osteneala unei lupte grele. Totuşi, Domnul, în milostivirea
Sa, dăruieşte uneori şi mângâiere celui ce se roagă, ca el să nu slăbească.
Osteneala noastră trebuie să fie năzuinţa către toată virtutea, dar izbânda depinde de harul lui Dumnezeu, iar harul Dumnezeu îl dă nu pentru osteneli, ci pentru smerenie: cu cât se smereşte omul mai mult, cu atât mai mult îl cercetează şi harul.
Senzaţia harului Domnul o dă omului dacă inima lui este curăţită de patimi; această stare au avut-o Sfinţii Părinţi, dar noi, păcătoşii, trebuie să ne rugăm cu căinţă şi să Îi cerem lui Dumnezeu ajutor în lupta cu patimile. În Pateric scrie: „Un ucenic i-a spus bătrânului său: Cutare vede Îngeri. Bătrânul i-a răspuns: Asta nu-i de mirare, că vede Îngeri, eu m-aş mira dacă cineva şi-ar vedea păcatele”.

Sfântul Siluan Athonitul,
Carte de Rugăciuni


Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dar, dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu duh smerit stă înaintea Feței Domnului, pe Care-L cunoaște sufletul ce se roagă.

Sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre El prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.

Cum să ne păstrăm familia


Problemele familiei umplu o mare parte din viaţa de zi cu zi; ele ne afectează cel mai mult, ne consumă cele mai multe resurse și ne preocupă în cea mai mare măsură. Propriile slăbiciuni şi ispitele din afară ne asediază la tot pasul, şi sub furtuna lor unirea soţilor se primejduieşte adeseori.

Cartea de faţă – scrisă de Elena Morozova, doctor în psihologie, profesor universitar de psihologie şi pedagogie – constituie o resursă de mare folos pentru cei care își doresc să-şi păstreze familia întreagă şi s-o ferească de suferințele cărora patimile şi neputințele noastre le pot da naştere. Limpede şi sistematică, abundând în lămuriri şi sfaturi practice, ea își va găsi, sperăm, meritatul loc în biblioteca tuturor celor preocupaţi de bunăstarea şi fericirea familiei lor.

Cat suporti adevarul ?


Tuturor ne e teama de relatii. Adica de angajarea intr-un schimb psihic onest si profund, un schimb care are ca si cost iluzia libertatii fara limite si despartirea de ideea imaturitatii tineresti fara sfarsit. Mai presus de toate, pe oameni ii sperie posibilitatea de a renunta la un „complex” pretentios pe care inca nu l-au cladit si dobandit pe deplin: Ego-ul lor.

Puterea fara iubire se dovedeste animalica. Dispozitia de iubire, atunci cand este despartita de sentimentul suficientei personale si a puterii interioare elementare este slaba si obositoare. De obicei in relatiile de prietenie fiecare om se agata inconstient de celalalt cu intentia fie de a dobandi putere asupra lui, fie fascinandu-l, ca sa dobandeasca protectia si „iubirea” aceluia. In primul caz e lesne de inteles ca nu e vorba de „iubire”. In al doilea caz, intrucat in spatele nevoii de „iubire” interioara de obicei se ascunde deghizata manipularea victimei careia ii dam voluntar puteri, iubirea dispare din nou. Problema este ca omul sa vada ce se ascunde in spatele dispozitiilor lui de iubire nevazute si treptat, acceptand aceasta contradictie nedorita a valorilor si mastilor, sa le includa in ansamblul personalitatii lui constiente. Inainte de a incepe sa vorbeasca despre iubire, sa caute a se confrunta cu adevaratele lui mobile care mereu se ascund in spatele „celor mai bune” intentii. Altminteri toata viata o sa-si vanda lui si si celorlalti amagiri pentru copii.

Sapte cuvinte despre post


Sărma­nul post! Câte mustrări, câte defăimări și prigoane nu îndură! Dar iată că totuși, prin mila lui Dumnezeu, dăi­nu­ieș­te. Cum altfel s‑ar putea? Căci temelia lui este trainică! Domnul a postit, apostolii au postit și toți sfinții lui Dumnezeu au ți­nut post aspru, astfel încât, dacă ni s‑ar da să cercetăm toa­te lăcașurile Raiului, nu am găsi acolo pe nimeni care să nu fi postit. ­Căci așa se cuvine. Prin încălcarea postului se pierde Raiul; ținerea unui post aspru trebuie să se numere printre mijloacele de redobândire a Raiului pierdut…

Îndată ce i se trezește cuiva cât de puțin gri­ja de suflet, numaidecât începe să pos­tească, și cu cât mai mare îi e grija, cu atât mai mult și mai aspru postește. Din ce motiv? Deoarece prin post sporește mai repede și își stăpânește mai ușor sufletul. Cine refuză să postească, acela nu pune preț pe mân­tuire. Căci unde pânte­ce­le face legile, acolo pântecele este dumnezeu. Iar cel pentru care dumnezeu este pântecele, acela este dușmanul Cru­cii lui Hristos, Dumnezeul și Mântuitorul nostru.
Sf. Teofan Zăvorâtul

Fugarii


Toţi cei şapte erau tineri, în floarea vieţii. Fiecare voia să meargă într-un oraş mai mare, să facă o facultate, să ajungă cineva, să aibă o poziţie în societate, iar lumea să-i respecte. Asta voiau ei.

Dar Dumnezeu voia altceva…
În ţară erau vremuri tulburi. Dictatura strângea tot mai mult laţul în jurul oamemenilor, înlăturând cu brutalitate orice urmă de nesupunere. Închisorile erau pline de oameni nevinovaţi, care avuseseră curajul să se opună în vreun fel unor legi inumane şi absurde. Se încuraja decadenţa spirituală şi, odată cu aceasta, relaţiile dintre oameni deveneau tot mai nefireşti. Laşitatea, turnătoria, făţărnicia erau caracteristici întâlnite tot mai des printre semeni. Peste tot atârnau lozinci cu Trăiască partidul!, Jos… sau Sus…

Călătoria autodescoperirii.
Cum să ne punem în valoare darurile


Celor mai mulți dintre noi ne e teamă să facem pașii necesari spre cunoașterea de sine, refuzăm să ne cercetăm profunzimile.

În principal însă – şi în mod paradoxal – motivul pentru care evităm sau refuzăm să ne cercetăm lumea lăuntrică e teama că vom descoperi ceva bun.
De ce ne e teamă să ne acceptăm virtuțile? De ce le ascundem în spatele unor aprecieri neîntemeiate și al unor frici absurde? Pentru că refuzăm să ne re­cunoaștem harismele, pentru că recunoașterea ha­rismelor înseamnă responsabilitatea folosirii și asumării lor.
Cu toții avem înlăuntrul nostru un tezaur de crea­tivitate, omenie, altruism, delicatețe, care are anu­mite exigențe, care cere să fie exprimat și înfăptuit. Altfel, devine răutate, egocentrism, duritate, in­sensibilitate. Răutatea nu este nimic altceva decât bunătate condamnată. Și în toate acestea locul central îl ocupă absența autocunoașterii, a descoperirii de sine.
Pr. Filoteu Faros

PSB 17:
Sfinții Ioan Damaschin și
Teodor Studitul
în apărarea Sfintelor Icoane


Numărul 17 din Colecția Părinți și scriitori Bisericești a apărut recent la Editura Basilica a Patriarhiei Române. În PSB 17 sunt cuprinse scrieri ale Sfinților Ioan Damaschin și Teodor Studitul în apărarea Sfintelor Icoane.
Traducerile textelor Sfântului Ioan Damaschin au fost realizate de Pr. Dumitru Fecioru, iar ale Sfântului Teodor Studitul de Protos. Policarp Pîrvuloiu.
Lucrarea este apărută în contextul Anului Omagial 2017 dedicat sfintelor icoane, iconarilor și pictorilor bisericești.
Volumul de față reunește principalele tratate teologice de apărare a cultului sfintelor icoane, tratate alcătuite de doi mari teologi bizantini, Sfântul Ioan Damaschin și Sfântul Teodor Studitul, doi dintre corifeii teologiei icoanelor, este precizat în nota editorială.

Flavian


In romanul de fata, autorul ne propune Ortodoxia autentica, traita, perfect adaptata zilelor noastre si cu o larga adresabilitate, fiindca aici se va putea regasi oricine, fie el mai mult sau mai putin initiat in ale credintei: de la adultul care nu accepta trecerea anilor la tinerii proaspat casatoriti, atrasi in mrejele consumismului ce le dicteaza viata, si pana la cei varstnici care inca isi mai cauta calea spre Hristos.

Istorisirea pastreaza un echilibru perfect intre naratiune alerta si meditatie, suspans, extraordinar si firesc totodata, garantand lecturarea pe nerasuflate. Eroul ­cartii se transforma sub ochii nostri, purtandu-ne, cu ­bu­curie si empatie, pe traseul nebanuitei lui transformari interioare…

Antropologia teologică
a Sfântului Maxim Mărturisitorul.
Microcosmos și mediator


Lucrarea de față […] a fost scrisă cu con­vingerea clară că antro­po­lo­gia Sfântului Ma­xim deține cheia întregii sale teologii și că aceas­tă antropologie, la rândul ei, este rodul re­flec­ției personale a Sfântului Mărturisitor asupra convingerilor hristologice ale Si­no­dului de la Calcedon, așa cum au fost ele mai târziu demonstrate și explicate de Sinodul de la Constantinopol din 553. Pozițiile doc­trinare și per­sonale ale Sfântului Maxim – ca și re­marcabilul său eclectism – sunt mo­ti­vate de viziunea asupra omului ca centru al creației lui Dumnezeu și ca su­biect particular al Provi­den­ței Sale, de viziunea asupra omului ca micro­cos­mos și mijlocitor. Spiritualitatea creștină înseamnă pentru el restituirea aces­tui mi­crocosmos și împlinirea funcției media­toare a omului. De aceea totul este ori­en­tat din Întru­parea lui Hristos, prin care această restituire și îm­plinire devine o realitate deschisă omului. Unitatea care nu afectea­ză dife­ren­­țele constituie taina Întrupării, dar în ea se află și taina omului și a lumii. Nu­mai dra­gostea, ca factor unificator, este, pentru Sfân­tul Maxim, capabilă să com­bine aceste ele­mente într-o unică lucrare divino-umană, pentru că ea îi in­clude pe toți și respectă libertatea tuturor.

File de Pateric – Parintele Proclu


Aceasta antologie de marturisiri a aparut pentru ca ne este drag parintele Proclu. Si pentru ca ne este dor de parintele Proclu. Ea a purces din mainile participantilor la redactarea ei – intervievati, cei care au transcris marturiile inregistrate, corectori, editori, si altii si altii – ca o acuta nevoie de recunostinta. Cine a stat langa parintele si, in plus, i-a cunoscut prezenta binefacatoare si dupa ce a plecat de langa el, nu putea sa nu dea marturie despre acestea. Le multumim tuturor! Asa cum multumim, cu prisosinta, deschiderii binevoitoare a Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Pimen, a carui binecuvantare a insufletit lucrarea.
Odata trimisa in lume, cartea isi va face lucrarea ei. Ce va trezi ea in cei care o citesc? Vom astepta cu drag sa ne impartasiti. Filele de pateric pentru parintele Proclu sunt deschise: coperta de final a acestei carti socotiti ca inca nu este asezata.
Damaschin Dorneanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor

Taina casatoriei si contraceptia


Pornind de la marturiile Parintilor Bisericii primare referitoare la contraceptie, lucrarea de fata analizeaza problema actuala a contraceptiei prin spectrul intregii traditii dogmatice a Bisericii Ortodoxe. Scopul final al existentei omului este indumnezeirea, iar taina indumnezeirii noastre prin energiile divine este realitatea arhetipala la care fac trimitere toate imaginile si simbolurile din Sfanta Scriptura. Din acest motiv invatatura despre distinctia dintre fiinta/energii are o importanta atat de mare in discutia privind contraceptia. Actul sexual sterilizat intentionat nu este doar distructiv pentru relatia dintre sot si sotie, ci reflecta si o respingere a comuniunii trinitare. Actul deliberat de sterilizare face ca intreg simbolismul Intruparii lui Hristos sa fie desfiintat, precum si modul in care sotul si sotia sunt chemati sa oglindeasca Treimea prin casatoria lor. Parintii Bisericii au inteles adevarul despre casatorie intr-un mod simplu si profund: unirea conjugala sterilizata intentionat reprezinta o anulare a semnificatiei casatoriei.

La limita rezistenţei.
Un martirologiu alternativ


În ciuda unei poziţii oficiale de incriminare a marxismului şi a crimelor comunismului, reabilitarea memoriei mărturisitorilor din închisorile comuniste a devenit o problemă extrem de sensibilă.

Luptând pentru păstrarea unei identităţi naţionale în contextul stalinizării deznaţionalizante, angajându-se în apărarea principiilor tradiţionale ale unei societăţi care îşi caută reperele după cel de-al Doilea Război Mondial, mărturisitorii şi martirii din închisorile comuniste au dovedit – prin căderile şi ridicările lor – că omul nu se poate curăţa cu adevărat de patimi decât princtr-o suferinţă interioară şi/sau exterioară ce trebuie, în cele din urmă, asumată pentru a atinge acea stare de jertfă, singura în care ne putem înfăţişa adecvat înaintea lui Dumnezeu. Observarea acestui proces de atingere a nivelului de autenticitate lăuntrică a mătrurisitorilor reprezintă ţelul materialelor reunite în acest volum.
Dragoş Boicu

Părintele Arsenie Boca
pictor bisericesc la Drăgănescu

Cartea a apărut cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la începerea lucrărilor de pictură de la Biserica „Sf. Nicolae” Drăgănescu de către Părintele și Pictorul bisericesc Arsenie BOCA.
„Ceea ce am admirat la Sfinţia Ta e că nu te-ai lăsat. Din zugrav de suflete, fericite să se modeleze după Domnul tuturor, iată-te zugrav de biserici, adică al celor ce poartă pe chipurile cuvioase reflexul desăvârşirii Fiului lui Dumnezeu. E o mare mângâiere, acum când nu mai ai prilejul să desăvârşeşti pe aspiranţi, să poţi mângâia cu penelul pe cei desăvârşiţi pentru a-i da pildă pe zidurile sacre. Mica biserică de la Drăgănescu are norocul să simtă pe zidurile ei zugrăvite predicile fierbinţi, pe care miile de oameni le ascultau la Sâmbăta de Sus. E o pictură nouă ca şi predica de atunci… Biserica de la Drăgănescu iradiază lumina raiului.”
Academicianul Nichifor Crainic (1889-1972) către Părintele Arsenie Boca
„Cine vrea să se convingă că în urma acestor studii părintele Arsenie n-a pus în fresca de pe pereţii bisericilor la care a pictat doar scene şi compoziţii creştine remarcabile, ci a sesizat, în linii şi culori, adevăruri vii şi luminoase ale vieţii harice, cum puţine s-au realizat la noi, acela n-are decât să cerceteze pictura bisericească din Drăgănescu ca să nu mai vorbim de tot atâtea lucrări de coloristică şi de modelaj cunoscute atât la Sâmbăta cât şi la Prislop. Nu trebuie uitate nici coperţile minunate ale primelor patru volume ale «Filocaliei» şi ale «Vieţii în Hristos».”
Pr. Prof. Dr. Teodor BODOGAE (1911-1994),
„În amintirea părintelui Arsenie”
„Părintele Arsenie Boca m-a chemat acolo sus pe schelă și mi-a spus aceste lucruri cu durere dinlăuntru: «Am vrut să fac muncă duhovnicească și nu m-au lăsat! Am scris și nu m-au luat în seamă, nu m-au publicat! Tot ce mi-a rămas e pensula! Prin asta pot face deocamdată!»”
Dl. Nicolae MOGA din Ludișor (Făgăraș)

Cuvinte la Duminica Floriilor și la Joia Mare


Fie ca și noi să ajungem râvnitori ai lui Iosif celui cu bun chip, cerând și primind Trupul lui Hristos, spre a‑l înfășura în con­­știința noastră ca într‑un giulgiu curat întru alungarea demonilor potrivnici, spre sfințirea sufletelor și trupurilor noastre și spre slava Celui ce prin moartea Sa ne‑a făcut nemuritori!
 CUPRINS:
  • Cuvant la Duminica Stalparilor (Safntul Ioan Damaschin)
  • Talcuirea la cee 12 Evanghelii ale Patimilor din Joia Mare (Episcopul Teofan Kerameul)

Principalele porunci ale Evangheliei


„Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este!”

Psalmi 118, 97

Postirea


„Adevărata postire este înstrăinarea de rele, înfrânarea limbii, îndepărtarea de mânie, despărţirea de poftă, de grăirea de rău, de minciună, de juruinţele mincinoase”.

Cuviosul Dionisie de la Colciu

Părintele Dionisie Ignat (1909-2004) acoperă cu existența sa aproape întreg veacul al XX-lea. Pentru cei care l-au cunoscut personal starețul Dionisie reprezintă chipul autentic de viețuire monahală. Este considerat unul din cei mai de seamă părinți asceți contemporani ai Sfântului Munte Athos. Petrecerea și lupta sa duhovnicească, pentru mai bine de șapte decenii, în Grădina Maicii Domnului, l-a arătat a fi un chip viu și actual de trăire al credinței drept-măritoare. Viața sa de ascultare, rugăciune, smerenie și dragoste pentru Dumnezeu și semeni îl recomandă a fi una dintre vocile duhovnicești de mare autoritate și putere, la care omul zilelor noastre ar trebui să ia aminte.
Volumul de față are drept menire chiar acest fapt, și anume, mijlocirea unei întâlniri de duh cu Părintele Dionisie, cu cuvintele, povețele și sfaturile sale. Constituită din mărturii ale celor ce l-au cunoscut direct (mărturii evocate în cadrul simpozionului internațional „Întâlnirea cu Duhovnicul”, Iași, 2015), lucrarea propusă spre lectură împlinește o dublă misiune: prezentarea culturii sale duhovnicești și întâlnirea cu ucenicii și cu cei care l-au cunoscut.
Pentru a fi introduși în învățătura Părintelui Dionisie, evidențiem și reținem ca prolog unul din cuvintele sale testament: „Ortodoxia niciodată n-a căzut și niciodată nu a sfătuit creștinii decât numai și numai spre adevăr, adevăr folositor atât trupește, cât și sufletește”.
Ierom. Nathanael Neacșu

Ziua in care a inceput revolutia

Povestea rastignirii lui Iisus, asa cum e infatisata in Evanghelii, pare sa aiba puterea de a misca, mangaia si provoca oameni din timpuri, locuri si culturi atat de diferite. Ce anume din aceasta poveste, mai ales din evenimentul povestit, poarta aceasta putere? Cand primii crestini isi rezumau „vestirea” lor „buna” spunand: „Mesia a murit pentru pacatele noastre potrivit Scripturilor” ce anume voiau sa spuna de fapt?
Ce anume priveau ei drept „veste buna” — dat fiind ca la prima vedere ea nu pare sa aiba nimic de-a face cu „vestea buna” anuntata de Iisus insusi, si care privea „Imparatia lui Dumnezeu”? Ce teme, imagini si povestiri aveau ei in minte permitandu-le sa dea un sens proaspat si bucuros faptului ca omul in care ajunsesera sa vada regele uns al lui Dumnezeu fusese tocmai omorat de autoritatile imperiale? De ce anume n-au vazut in asta sfarsitul oricarei potentiale revolutii bazate pe Iisus, ci adevaratul ei inceput?
Pe scurt, de ce a murit Iisus? De ce ar presupune cineva ca moartea lui a avut o putere revolutionara? Si de ce, chiar fara sa aiba un raspuns teoretic la aceste intrebari, atat de multi oameni afla totusi ca in povestire, imagine si cantec, crucea are o putere de a ne emotiona la un nivel atat de adanc?
De ce e atat de puternica aceasta poveste? Ce sens are sa presupunem ca moartea unui om acum aproape doua mii de ani intr-o obscura provincie romana a putut avea acel gen de putere? Ce fel de revolutie a fost lansata in acea dupa-amiaza intunecoasa si ingrozitoare?
La toate aceste intrebari, N.T. Wright incearca sa dea in cartea de fata un raspuns semnificativ care sa conteze pentru omul de azi.

Intrarea în Împărăţie
(Ediţia a doua adăugită)


Cartea de față este una din cele mai frumoase și reprezentative din literatura ortodoxă contemporană. Scrisă într-un stil aparte, de maximă concentrare, subtilitate și profunzime, ea restituie cititorului modern accesul spre specificul experienței religioase ortodoxe în împletirea ei indisociabilă: Liturghie — Dogmă — Mistică.

Arhimandritul Vasilios, una din cele mai autorizate voci ale Ortodoxiei contemporane, aduce astfel într-un limbaj aforistic mesajul duhovnicesc și teologic al Sfântului Munte Athos în societatea actuală: dincolo de orice confiscări ideologice sau servituți istorice, Ortodoxia continuă să rămână, prin miezul ei mistic, locul privilegiat de „intrare” (eisodikon) a omului în Împărăția eshatologică a Sfintei Treimi.

De la ORA 25 la ora eterna

…Aşadar, primind sacerdoţiul, eu sunt din nou în fiecare duminică în biserică alături de tatăl meu. Căci el este în mod invizibil prezent alături de mine, ca îngerii şi ceilalţi sfinţi. Şi curând voi fi şi mai aproape de el, în marea biserică din înălţime…
C. Virgil GHEORGHIU
Tatăl meu mi-a explicat că omul, chiar pedepsit, chiar îmbrăcat fiind cu tunica sa de piele şi izgonit din Paradis, rămâne o creatură a rasei divine. Nici Iisus Christos, nici preoţii, care au primit Duhul Sfânt – nu îi readuc pe oameni în Ceruri şi nu fac Dumnezei din ei aşa cum se readuce la stână o turmă de oi. Prin încarnarea lui Christos şi prin sacerdoţiul preoţilor, oamenii au primit iertarea şi sunt invitaţi să-şi recucerească drepturile lor de fii ai lui Dumnezeu. Dar oamenii, fiind creaturi libere, pot foarte bine să refuze invitaţia. Dumnezeu i-a dat fiecăruia dreptul de a dispune de sine însuşi. Doar animalele şi sclavii sunt conduşi cu forţa şi în turme. Când e vorba de creaturi libere şi divine, cum sunt oamenii, ele sunt invitate. Dar nimic mai mult. Şi omul are dreptul să refuze sau să accepte invitaţia. Fiecare. În mod individual. Căci nu există bărbaţi şi femei la plural; numai la singular. Omul nu a fost creat doar liber; el este şi unic, aşa cum Dumnezeu este unic. Invitaţia este, aşadar, la singular. Adresată fiecărui om. Această unicitate – a fiecărui om – care ne deosebeşte de animale, de plante şi de alte creaturi, create în serie – îmi plăcea la fel de mult ca şi darul libertăţii umane.

Cazanie despre viaţa pământească
a Preasfintei Născătoare de DumnezeuNumele Maicii Domnului se cinsteşte şi se proslăveşte de toţi creştinii. Alegerea ei cea mai înainte de veci pentru măreaţa taină a întrupării Fiului lui Dumnezeu, curăţia şi înalta sfinţenie a vieţii, slujirea ei la iconomia lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor, starea ei în faţa tronului lui Dumnezeu ca mijlocitoare pentru toată lumea şi necurmatul şir de binefaceri spre folosul celor care cer ajutorul ei: iată care sunt razele neasemănatei slave, care aparţin celeia ce este mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită decât serafimii.

Lumina Care strălucea în întuneric.
Ultimele cuvântări

Volumul cuprinde ultima serie de cuvântări ținute de Mitropolitul Antonie în Londra, între 2001-2002. Aceste cuvântări pot fi văzute ca testamentul său duhovnicesc. În ele, el dă mărturie, prin propria experiență, despre cât de important este ca omul să stea cu credință și sinceritate în fața lui Dumnezeu, fără să ne ascundem în spatele percepției limitate pe care noi o avem față de El, față de lume și față de noi înșine.
„Ce este credința? Ce este neîncrederea? Ce este îndoiala? Poate să fie cineva un credincios sincer și onest și să pună la îndoială anumite lucruri? Poate cineva să pretindă că crede în Dumnezeu și să zică: „Nu Te înțeleg”? Aceasta a spus-o Iov acum multe secole – nu chiar cu aceleași cuvinte, dar, izbindu-se de problemele vieții, L-a între-bat pe Dumnezeu. Aceeași întrebare a fost pusă acum nu mult timp de către Starețul Siluan, care s-a luptat paisprezece ani să dărâme zidul despărțitor dintre el și Dumnezeu, iar la final, la capătul puterilor lui, când nu-și mai găsea calea, a zis: „Doamne, Tu nu poți fi înduplecat”. Iar în acel moment, ceva s-a rupt în el, o ultimă împotrivire, o ultimă speranță umană, și a devenit conștient de prezența lui Hristos.
Când începem să punem la îndoială ceea ce părea simplu și clar în alte momente, nu facem un păcat. Chiar aș spune că este dreptul vostru; ba și mai mult, este datoria voastră. El vrea ca noi să înțelegem, însă nu pretinde ca această înțele-gere să fie desăvârșită în orice moment al vieții noastre. Dum-nezeu nu vrea să fie înconjurat de oameni creduli, ci de oameni care Îl cunosc îndeajuns cât să aibă încredere în El, în vremuri care le depășesc limitele cunoașterii lor”.

Canonul cel Mare

In format A4, lucrarea cuprinde rânduiala Canonului Mare în prima săptămână a Sfântului și Marelui Post și a Deniei Canonului Mare care se oficiază miercuri seară, în săptămâna a cincea din post.
Pe lângă rânduiala slujbelor, volumul oferă în primele pagini detalii despre „Înțelesul și folosul Canonului celui Mare al Sfântului Andrei Criteanul” redate în Cuvântul Înainte semnat de Părintele Patriarh Daniel.
În acest cuvânt, Patriarhul a evidențiat frumusețea și profunzimea slujbelor din perioada Postului Sfintelor Paști, în special a Canonului Mare, „un dialog al omului păcătos cu propria sa conștiință, luminată de citirea Sfintei Scripturi”.
„Cântările bisericești ortodoxe compuse în special de monahi, care au plâns o viață întreagă, care s-au învrednicit de lacrimile pocăinței și de lacrimile bucuriei conțin o bucurie pașnică și pacificatoare. Ele nu urmează ritmul naturii umane împătimite de plăceri, ci urmează ritmul metaniilor, acela al pocăinței”, explică Preafericirea Sa.
Cartea de strană „Canonul cel Mare” este completată la final cu patru anexe care privesc rânduiala slujbelor Canonului Mare.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comenteaza acest articol:


  • construimcatedrala.ro
  • Vizitati-ne si pe facebook
  • Tur Virtual Biserica Sfantul Iosif Marturisitorul
  • Categorii

  • Disponibilă la "Casa Cărții"


  • Articole recente

  • Arhive